หน้าหลัก
ข้าหลวง
ข้าหลวง
ข้าหลฯวฯง
[ข้าหลวง]

น.ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าหลวง (ข้าหลฯวฯง)