หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าว
อักษรล้านนา
ข้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้าว]
ความหมาย

น.ไม้คร่าว,เซ็น-ไม้ที่สอดเข้ากับลูกตั้งฝาขัดแตะ,รั้วที่ใช้ลำไม้ไผ่ยึดติดกับเสาพอเป็นแนวเขต; ฮั้วข้าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าว (ข้าวฯ)