หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้างหย้าง ออกเสียง ข้างหยฺ้าง
อักษรล้านนา
ข้างฯอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้างอฺยฺ้าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของคนหรือสิ่งของที่ผอมสูงมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้างหย้าง (ข้างฯอยฯางฯ)