หน้าหลัก
ข้างหย้าง
ข้างฯอยฯางฯ
[ข้างอฺย้าง]

ว.ลักษณะของคนหรือสิ่งของที่ผอมสูงมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้างหย้าง (ข้างฯอยฯางฯ)