หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้า
อักษรล้านนา
ข้า
เทียบอักษรไทย
[ข้า]
ความหมาย

น.ข้าทาส,บ่าวไพร่,คนรับใช้; ขี้ข้า ก็ว่า ก.ฆ่า - ทำให้ตาย,ทำลาย ส.สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้แทนตัวผู้พูดทั้งหญิงและชาย ปกตินิยมใช้กับชายที่มีวัยใกล้เคียงกัน หรือเพื่อนสนิท เช่นถามว่า หนัง สือเหล้มนี้ของไผ-หนังสือเล่มนี้ของใคร ตอบว่า ของข้า- ของเรา; ปัจจุบันชาย นิยมใช้ตามภาษากลางแทนตัวว่าผม แทนคำรับว่าครับ ส่วนสตรียังคง นิยมใช้ คำแทนตัวว่าข้าเจ้า และแทนคำรับว่าเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้า (ข้า)