หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อย
อักษรล้านนา
ข้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อย]
ความหมาย

น.คนรับใช้ที่อาศัยอยู่กับผู้อื่นโดยไม่มีค่าจ้าง,ข้าทาส ส.สรรพนามบุรุษที่ ๑ ที่พวกไทลื้อ ไทขึน ยอง ใช้เรียกตัวผู้พูด ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อย (ข้อฯยฯ)