หน้าหลัก
ข้อนแจ้ง
ข้อฯรแจ้งฯ
[ข้อนแจ้ง]

ว.จวนจะสว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนแจ้ง (ข้อฯรแจ้งฯ)