หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อนแจ้ง
อักษรล้านนา
ข้อฯรแจ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อนแจ้ง]
ความหมาย

ว.จวนจะสว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนแจ้ง (ข้อฯรแจ้งฯ)