หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อนเหงี่ยง
อักษรล้านนา
ข้อฯรห่งฯยฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้อนเหงี่ยง]
ความหมาย

ก.ลำเอียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนเหงี่ยง (ข้อฯรห่งฯยฯง)