หน้าหลัก
ข้อนเหงี่ยง
ข้อนเหงี่ยง
ข้อฯรห่งฯยฯง
[ข้อนเหงี่ยง]

ก.ลำเอียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนเหงี่ยง (ข้อฯรห่งฯยฯง)