หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อนเบื้องย่ำแคม
อักษรล้านนา
ข้อฯรเบิ้อฯงยําแฅมฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อนเบื้องย่ำแฅม]
ความหมาย

สำ.เข้าข้าง,ลำเอียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อนเบื้องย่ำแคม (ข้อฯรเบิ้อฯงยําแฅมฯ)