หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้องหล้อง
อักษรล้านนา
ข้อฯงห้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้องหล้อง]
ความหมาย

ว.งอพับไปมา,ลักษณะที่เป็นแอ่งเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องหล้อง (ข้อฯงห้ลฯอฯง)