หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้อง......
อักษรล้านนา
ข้อฯงอยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้องอฺย้۫อง]
ความหมาย

ว.ผอมโซ - ผ่ายผอมไร้เรี่ยวแรงจนเห็นหนังหุ้มกระดูก เพราะอดอยากไม่มีกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องหย้อง (ข้อฯงอยฯอฯง)