หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้องลอย
อักษรล้านนา
ข้อฯงลอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้องลอย]
ความหมาย

น.ข้องที่ใช้ลอยน้ำได้ในระหว่างจับปลา ข้องลอยจะใช้ข้องยืนหรือข้องนอนมัดติดกับลูกบวบ ซึ่งทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ ๒ ท่อน ขนาบตัวข้องเพื่อให้ลอยได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องลอย (ข้อฯงลอฯยฯ)