หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้องยืน
อักษรล้านนา
ข้อฯงอยฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้องอฺยืน]
ความหมาย

น.ข้องที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงของโอ่งน้ำ หรือรูปทรงกระบอก มีปลายปากข้องบานออกคล้ายปากแตร ฝาข้องที่ทำด้วยกะลามะพร้าวก็มี ผูกเชือกไว้สำหรับสะพายหรือมัดติดเอวติดตัวไปหาสัตว์น้ำ. ดู...ข้อง ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องยืน (ข้อฯงอยฯนฯ)