หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้อง
อักษรล้านนา
ข้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ข้อง]
ความหมาย

น.เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ คอแคบอย่างคอหม้อ มีฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง มีชนิดที่ทำด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้ เรียกว่า งาแซง เวลาจับปลาใส่ข้องไม่ต้องเปิดฝาข้องก็ได้ ข้องใช้สำหรับใส่ ปลา ปู กุ้ง หอย กบ เขียด เป็นต้น ข้องมีหลายลักษณะ ก.สะดุด,เกี่ยว,ติดอยู่,ทิ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อง (ข้อฯง)