หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้อ
อักษรล้านนา
ขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้อ]
ความหมาย

น.ข้อ - ส่วนที่อยู่ระหว่างปล้องของไม้ไผ่ อ้อ อ้อย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้อ (ขํอฯ)