หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่ามสีนาด
อักษรล้านนา
ข่ามฯสีนาฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ามสีนาด]
ความหมาย

ก.ใช้ปืนยิงไม่ออก; ข่ามปื๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามสีนาด (ข่ามฯสีนาฯดฯ)