หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่ามปื๋น
อักษรล้านนา
ข่ามฯปืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ามปืน]
ความหมาย

ก.ปืนยิงไม่ออก; ข่ามสีนาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามปื๋น (ข่ามฯปืนฯ)