หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่ามด่า
อักษรล้านนา
ข่ามฯด่า
เทียบอักษรไทย
[ข่ามด่า]
ความหมาย

ก.ทนต่อการที่ถูกดุด่าว่ากล่าว,อดทนต่อคำด่าว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามด่า (ข่ามฯด่า)