หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่ามก๋าร
อักษรล้านนา
ข่ามฯการฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ามการ]
ความหมาย

ก.ทำงานอย่างทรหดอดทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามก๋าร (ข่ามฯการฯ)