หน้าหลัก
ข่ามก๋าร
ข่ามฯการฯ
[ข่ามการ]

ก.ทำงานอย่างทรหดอดทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ามก๋าร (ข่ามฯการฯ)