หน้าหลัก
ข่างน้ำ
ข่างฯนาฯ
[ข่างน้ำ]

ก.ระบายน้ำออก,ผ่อนน้ำออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่างน้ำ (ข่างฯนาฯ)