หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่า
อักษรล้านนา
ข่า
เทียบอักษรไทย
[ข่า]
ความหมาย

น๑.ชื่อไม้ล้มลุก มีเหง้า ลำต้นสูงประมาณ ๑ - ๒ เมตร เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้; ข่าหยวก ก็ว่า น๒. หิ้งหรือตะแกรงไม้ไผ่เหนือเตาไฟสำหรับวางหรือย่างสิ่งของ น๓.ร้านไม้ที่ทำคร่อมกองไฟสำหรับปิ้งปลาหรือเนื้อสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่า (ข่า)