หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่อน
อักษรล้านนา
ข่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ข่อน]
ความหมาย

น.เรียกฝ้ายชนิดที่ยวงเป็นสีน้ำตาลอ่อน ว่า ฝ้ายข่อน หรือ ฝ้ายตุ่น,เรียก หญ้าเจ้าชู้ ว่า หย้าข่อน หรือ หย้าก่อน ว.เรียก สีน้ำตาลอ่อน ว่าสีข่อน หรือ สีตุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่อน (ข่อฯร)