หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่องเหย๋าะ
อักษรล้านนา
ข่อฯงโอยฯอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ข่องเอฺยฺาะ]
ความหมาย

ก.นั่งยองๆ - นั่งโดยการชันเข่าทั้งสองข้าง ไม่ให้ก้นแตะพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่องเหย๋าะ (ข่อฯงโอยฯอฯะ)