หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่อง
อักษรล้านนา
ข่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ข่อง]
ความหมาย

ว๑.เปิดเผย,เด่นชัด,ชัดเจน ว๒.แห้งจนกรอบ,แห้งเกราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่อง (ข่อฯง)