หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่อ
อักษรล้านนา
ขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่อ]
ความหมาย

น๑.เขม่าไฟ,สิ่งที่ไหม้เกรียมจนดำเป็นถ่าน น๒.นกกระทาดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่อ (ขํอฯ)