หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่วงแก้วตังสาม
อักษรล้านนา
ข่วฯงแก้วฯทังฯสามฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่วงแก้วทังสาม]
ความหมาย

น.ลานวิหาร/บริเวณวิหาร/บริเวณภายในวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงแก้วตังสาม (ข่วฯงแก้วฯทังฯสามฯ)