หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่วงเมือง
อักษรล้านนา
ข่วฯงเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ข่วงเมือง]
ความหมาย

น.สนามหรือพื้นที่โล่งกว้างที่ตั้งอยู่ภายในเมือง เป็นสถานที่ทำกิจกรรม หรือประกอบพิธีกรรมของเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงเมือง (ข่วฯงเมิอฯง)