หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่วงวัด
อักษรล้านนา
ข่วฯงวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่วงวัด]
ความหมาย

น.ลานวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงวัด (ข่วฯงวัดฯ)