หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่วงลูกกุย
อักษรล้านนา
ข่วฯงลูกคุย,-คุ
เทียบอักษรไทย
[ข่วงลูกคุย]
ความหมาย

น.สนามมวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงลูกกุย (ข่วฯงลูกคุย,-คุ)