หน้าหลัก
ข่วงลูกกุย
ข่วฯงลูกคุย,-คุ
[ข่วงลูกคุย]

น.สนามมวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงลูกกุย (ข่วฯงลูกคุย,-คุ)