หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่วงปะตู๋ต้าแป
อักษรล้านนา
ข่วฯงระฯบตูท่าฯแพ
เทียบอักษรไทย
[ข่วงประตูท่าแพ]
ความหมาย

น.ลานประตูท่าแพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วงปะตู๋ต้าแป (ข่วฯงระฯบตูท่าฯแพ)