หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่วง
อักษรล้านนา
ข่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ข่วง]
ความหมาย

น.ลาน,บริเวณ,ที่โล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่วง (ข่วฯง)