หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่มเหงเต๋งแป๊
อักษรล้านนา
ข่฿มฯเหงฯเตงฯแพ้
เทียบอักษรไทย
[ข่มเหงเตงแพ้]
ความหมาย

ก.เอาอำนาจเข้าข่มเพื่อเอาชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มเหงเต๋งแป๊ (ข่฿มฯเหงฯเตงฯแพ้)