หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่มเหงเต๋งเต๋ก
อักษรล้านนา
ข่฿มฯเหงฯเตงฯเตักฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่มเหงเตงเต็ก]
ความหมาย

ก.ข่มเหงคะเนงร้าย,รังแกเบียดเบียน,กดขี่ข่มเหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มเหงเต๋งเต๋ก (ข่฿มฯเหงฯเตงฯเตักฯ)