หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่มหัว
อักษรล้านนา
ข่฿มฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่มหัว]
ความหมาย

ก๑.พอกยาที่กระหม่อมหรือบริเวณศีรษะ ก๒.อาการที่ยืนหรือกระทำโดยการโน้มตัว ชะโงกตัวเข้าใกล้ หรือเอนล้ำเข้าไปหาศีรษะผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มหัว (ข่฿มฯห฿วฯ)