หน้าหลัก
ข่มหัว
ข่฿มฯห฿วฯ
[ข่มหัว]

ก๑.พอกยาที่กระหม่อมหรือบริเวณศีรษะ ก๒.อาการที่ยืนหรือกระทำโดยการโน้มตัว ชะโงกตัวเข้าใกล้ หรือเอนล้ำเข้าไปหาศีรษะผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มหัว (ข่฿มฯห฿วฯ)