หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่มหล๋บ
อักษรล้านนา
ข่฿มฯห฿ลฯบ,-ห฿ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่มหลบ]
ความหมาย

ก.ใช้ไม้กระหนาบหัวของตับหญ้าคา หรือตับใบพลวง อยู่หลังป้านลมตลอดแนว ตั้งแต่สันหลังคาจนสุดชายคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มหล๋บ (ข่฿มฯห฿ลฯบ,-ห฿ลฯ)