หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่มฝีข่มสาน
อักษรล้านนา
ข่฿มฯฝีข่฿มฯสานฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่มฝีข่มสาน]
ความหมาย

น.ใช้อำนาจอาคมทำให้ฝีหรือก้อนเนื้องอกยุบไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มฝีข่มสาน (ข่฿มฯฝีข่฿มฯสานฯ)