หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่มปะตู๋
อักษรล้านนา
ข่฿มฯระฯบตู
เทียบอักษรไทย
[ข่มประตู]
ความหมาย

น.ไม้ขนาดความสูงประมาณ ๓ นิ้ว ตอกตะปูขวางไว้ระหว่างวงกบส่วนล่าง เป็นแนวบอกให้รู้ว่าเป็นเขตหวงห้ามของห้องนั้นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มปะตู๋ (ข่฿มฯระฯบตู)