หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่มขืน
อักษรล้านนา
ข่฿มฯขืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่มขืน]
ความหมาย

ก.ใช้กำลังขืนใจ (ปกติใช้ เต๋ก หรือ เม็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่มขืน (ข่฿มฯขืนฯ)