หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข่ม
อักษรล้านนา
ข่฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่ม]
ความหมาย

น.ชานแล่น - บริเวณบนบ้านที่ลดระดับต่ำกว่าพื้นปกติ ก๑.แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่า เหนือกว่า หรือทำให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า ก๒.กระทำด้วยอาคมเพื่อให้ผู้อื่นลดความศักดิ์สิทธิ์ หรือลดอำนาจลง ก๓.อาการที่แม่จั้ง หรือหมอตำแยปรับท่าทารกในครรภ์ให้อยู่ในท่าที่จะคลอดได้สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่ม (ข่฿มฯ)