หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขู้
อักษรล้านนา
ขู้
เทียบอักษรไทย
[ขู้]
ความหมาย

น.คน,มนุษย์; ผู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขู้ (ขู้)