หน้าหลัก
ขู่
ขู่
[ขู่]

ก.แสดงอาการให้ผู้อื่นเกรงกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขู่ (ขู่)