หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขูดหัว
อักษรล้านนา
ขูดห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขูดหัว]
ความหมาย

ก.โกนหัว,ปลงผม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขูดหัว (ขูดห฿วฯ)