หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขูดปิ๊ด
อักษรล้านนา
ขูดพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ขูดพิษ]
ความหมาย

น.พิธีกรรมบำบัดรักษา โรคอย่างหนึ่งของชาวล้านนา มีจุดมุ่งหมายที่จะขูดเอาพิษที่เกิดจากการกระทำของผีป่าผีเมือง หรือพิษที่เกิดจากขนของแมงบ้ง (ตัวบุ้ง) ให้ออกจากร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขูดปิ๊ด (ขูดพิษฯฯ)