หน้าหลัก
ขูดปิ๊ด
ขูดพิษฯฯ
[ขูดพิษ]

น.พิธีกรรมบำบัดรักษา โรคอย่างหนึ่งของชาวล้านนา มีจุดมุ่งหมายที่จะขูดเอาพิษที่เกิดจากการกระทำของผีป่าผีเมือง หรือพิษที่เกิดจากขนของแมงบ้ง (ตัวบุ้ง) ให้ออกจากร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขูดปิ๊ด (ขูดพิษฯฯ)