หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขูดบ่าป๊าว
อักษรล้านนา
ขูดบ่าฯพ้ลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขูดบ่าพล้าว]
ความหมาย

ก.ขูดมะพร้าว-เอามะพร้าวไปขูดกับกระต่ายขูดมะพร้าว (บางที่เรียก "แมว" หรือ "งอง" ขูดมะพร้าว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขูดบ่าป๊าว (ขูดบ่าฯพ้ลฯาวฯ)