หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขุ๋บๆ ขาบๆ
อักษรล้านนา
ขุบๆ ขาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ขุบๆ ขาบๆ]
ความหมาย

ก.ทำเสียงดังกุกๆ กากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ๋บๆ ขาบๆ (ขุบๆ ขาปฯๆ)