หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ๋ดจี้กุ่ง
อักษรล้านนา
ขุดจี้กุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ขุดจี้กุ่ง]
ความหมาย

ก๑.ขุดเอาจิ้งโกร่งที่ขุดรูอยู่ในดิน ก๒.การลงโทษ(ปาก) โดยให้ยืนก้มลงเอาปลายนิ้วชี้แตะพื้น แล้วหมุนตัวไปรอบๆ ทำให้เกิดอาการมึนงง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ๋ดจี้กุ่ง (ขุดจี้กุ่ง)