หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ๋ดค้น
อักษรล้านนา
ขุดฅ้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขุดฅ้น]
ความหมาย

ก.ค้นหาต้นตอ,สืบประวัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ๋ดค้น (ขุดฅ้฿นฯ)