หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขุ่ย
อักษรล้านนา
ขุ่
เทียบอักษรไทย
[ขุ่ย]
ความหมาย

น.ขลุ่ย - เครื่องดนตรีประเภทเป่า ทำด้วยไม้รวกหรือพลาสติก เจาะรูตามยาว ใช้นิ้วปิด-เปิดรูเป่า เพื่อให้เกิดเสียงที่ต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ่ย (ขุ่)