หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขุ่นข้องหมองใจ๋
อักษรล้านนา
ขุ่รข้อฯงหมฯอฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[ขุ่นข้องหมองใจ]
ความหมาย

ก.โกรธเคืองหมางเมินกัน,ผิดใจกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ่นข้องหมองใจ๋ (ขุ่รข้อฯงหมฯอฯงไจ)