หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุย
อักษรล้านนา
ขุ
เทียบอักษรไทย
[ขุย]
ความหมาย

น.ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลุดออกมารวมกันมากๆ อย่างขุยกระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุย (ขุ)