หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุมผี
อักษรล้านนา
ขุมผี
เทียบอักษรไทย
[ขุมผี]
ความหมาย

น.หลุมฝังศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุมผี (ขุมผี)